Kako do zaposlenja u Austriji?: Detaljan opis procedure za dodelu radnih papira

Stranci koji žele da rade u Austriji moraju da poseduju odgovarajuću boravišnu i radnu dozvolu. Poslednjih godina u zemlju mogu da dođu samo posebno dobro kvalifikovani kadrovi koji imaju uslove za sticanje tzv. “crveno-belo-crvene” karte. Njihovi članovi porodice takođe smeju da rade u zemlji, kao i studenti koji ovde završe fakultet i pronađu zanimanje koje odgovara njihovoj kvalifikaciji.

Austrijski sistem doseljavanja predviđa da osobe koje žele trajno da žive i rade u Austriji moraju da podnesu zahtev za izdavanje tzv. crveno-belo-crvene karte. Na osnovu bodovanja se utvrđuje da li ispunjavaju kriterijume za to. Ako ste, dakle, zainteresovani za doseljavanje u Austriju zbog posla, na internetu možete da izračunate kakve su vam šanse. Računar za bodove služi samo za orijentaciju, a rezultat se zasniva na vašim podacima, tako da može da odudara od provere austrijske vlasti.

Ako podnesete zahtev, austrijski Zavod za zapošljavanje na osnovu vaših dokumenata proverava da li ste postigli minimalni broj bodova. Da biste mogli da podnesete zahtev za RWR-kartu pored neophodnog broja bodova morate da ispunite i opšte uslove za dodeljivanje (osiguran prihod, zdravstveno osiguranje, stan)  i da imate ponudu za zapošljavanje od nekog austrijskog poslodavca.

Zahtevi se podnose ili u austrijskoj ambasadi/konzulatu u inostranstvu ili u Austriji tokom dozvoljenog turističkog boravka. Ako se zahtev podnese u Austriji, a obrada traje duže nego dozvoljeni turistički boravak, kandidat mora da napusti zemlju i da dodeljivanje sačeka u svojoj zemlji.

Crveno-belo-crvena karta (RWR Karte)

Ova dozvola izgleda kao bankovna kartica i omogućava boravak i rad u Austriji. Izdaje se na dve godine i daje pravo vlasniku da se zaposli samo kod jednog određenog poslodavca. U slučaju promene poslodavca tokom prve dve godine, mora se zatražiti nova kartica ovog tipa. Zahteve za ovu dozvolu mogu da podnesu:

 1. Posebno visoko kvalifikovani (Besonders Hochqualifizierte)
 2. Stručnjaci u deficitarnim zanimanjima (Fachkräfte in Mangelberufen)
 3. Ostala „ključna radna snaga“ (Sonstige Schlüsselkräfte)
 4. Osobe koje su završile austrijski fakultet/višu školu (StudienabsolventInnen österreichischer Hochschulen)
 5. Samostalna „ključna radna snaga“ (Selbständige Schlüsselkräfte)
 6. Osnivači „Start-up“-preduzeća (Start-up GründerInnen)

Plava karta EU (Blaue Karte EU)

Ova dozvola takođe izgleda kao bankovna kartica i omogućava visoko kvalifikovanim osobama boravak i rad u Austriji. Izdaje se na dve godine i daje pravo vlasniku da se zaposli samo kod jednog određenog poslodavca. Posebno visoko kvalifikovani posednici „Blaue Karte EU“ iz neke druge države-članice EU koji tu kartu imaju tamo najmanje 18 meseci, mogu da dobiju  austrijsku “ „Blaue Karte EU“ ako ispune posebne i opšte preduslove za dodeljivanje (s izuzetkom postojanja stana i dovoljno sredstava za život).

 

Crveno-belo-crvena karta plus (RWR–Karte plus)

I ova karta izgleda kao bankovna kartica i omogućava naseljavanje u Austriji, kao i neograničeni pristup radnom tržištu. Posednici ove kartice mogu da menjaju poslodavce i ne moraju zbog toga da traže novu dozvolu. Zahteve za ovu dozvolu mogu da podnesu:

Članovi porodice (muž i žena ili istopolni registrovani partner, koji u trenutku podnošenja zahteva mora da budu stariji od 21 godine; nevenčana rođena, usvojena deca i pastorci stari do 18 godina)

 • osoba koje imaju „Rot-Weiß-Rot–Karte“ ili „Blaue Karte EU“
 • stranaca iz trećih država koji su već trajno naseljeni u Austriji
 • određenih posednika „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ (koji su pre imali „Rot-Weiß-Rot – Karte“  ili „Niederlassungsbewilligung – Forscher“)
 • posednika dozvola za naseljavanje za samostalnu „ključnu radnu snagu (Niederlassungsbewilligung für selbständige Schlüsselkräfte“)
 • posednika dozvola za naseljavanje za posebne slučajeve nesamostalne delatnosti“/posebni rukovodioci/ „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“  (besondere Führungskräfte) i
 • posednika dozvola za naseljavanje za istraživače „Niederlassungsbewilligung – Forscher“

kao i:

 • posednici „Rot-Weiß-Rot – Karte“ i „Blaue Karte EU“, , ako je poseduju već dve godine i ako su tokom 24 meseca 21 mesec bili zaposleni u skladu sa kvalifikacijama
 • osobe koje žele da promene neku od ovih dozvola: Niederlassungsbewilligung – Forscher, Niederlassungsbewilligung,  Niederlassungsbewilligung–Angehöriger.

Viza za traženje posla za posebno visoko kvalifikovane (Arbeitsuche-Visum für Besonders Hochqualifizierte)

Kao posebno visoko kvalifikovane važe osobe koje sakupe između 70 i 100 poena na osnovu kriterijuma za ovakvu radnu snagu. Ova kategorija je namenjena top-menadžerima kao i ostalim posebno kvalifikovanim licima koja još nisu pronašli poslodavca u Austriji. Oni mogu da dobiju vizu za traženje posla u ambasadi Austrije u svojoj zemlji koja traje šest meseci.

Ako za to vreme nađu posao, onda mogu u Austriji da podnesu zahtev za izdavanje Rot-Weiß-Rot – Karte. Ko za to vreme ne uspe da nađe posao, mora da napusti zemlju, a novu vizu te vrste može da zatraži tek posle 12 meseci od isticanja prethodne.

Ako osoba sa vizom za traženje posla tokom šest meseci pronađe posao i podnese zahtev za  Rot-Weiß-Rot – Karte u Austriji, a organ vlasti ne stigne da mu je izda do trenutka isticanja navedene vize, ona mora da se vrati u svoju zemlju i da tamo sačeka dodeljivanje „RWR“-karte. Ovu vizu ne može da dobije niko ko ne spada u „posebno kvalifikovane osobe.“

Ko, međutim, u Austriju može da doputuje bez vize, njemu ni ne treba ta viza. Ukoliko tokom dozvoljenog trajanja boravka nađe radno mesto koje odgovara njegovim kvalifikacijama, on u Austriji može da zatraži „RWR“ karticu.

Možda vas interesuje

7 stvari koje morate da znate ako želite da se odselite u Švedsku!

Švedska je članica Evropske unije i među najrazvijenijim zemljama sveta. Za razliku od susedne Norveške, …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *